9 De atomisten

Dit was een groep filosofen geleid door Leukippos en Demokritos. Volgens hen was de wereld een samenstel van stoffelijke lichamen, die zelf waren samengesteld uit groepen atomen (atomos = onscheidbaar). Deze atomen bewegen in een lege ruimte waar ze mechanistische wegen afleggen, volgens starre natuurwetten.

Lees verder9 De atomisten

8 Anaxagoras

Hij werd waarschijnlijk naar Athene gehaald door Perikles. Zijn komst was omstreden; zijn wijsheid was hem vooruitgesneld; zoals vaker is gebeurd gaven de Atheners jegens hem blijk van een zekere vijandigheid, want iemand die ernaar streeft het beschavingspeil op een hoger niveau te brengen.

Uiteindelijk werd hij gearresteerd maar slaagde hij, waarschijnlijk met de hulp van Perikles erin te ontsnappen en terug te keren naar Ionië, waar hij een school stichtte.

Lees verder8 Anaxagoras

7 Athene en de cultuur

De grootheid van Athene begon in  de periode van de Perzische oorlogen. De Perzen waren tot dan overheersend. De Ioniërs kwamen in opstand, hun bevrijding was het werk van Athene, die er uiteindelijk in slaagden de Perzen van het vasteland te verdrijven. De invloed van Athene werd steeds groter en groeide uit tot een imperium.

Lees verder7 Athene en de cultuur

6 Empedocles

Deze figuur was tamelijk complex. Naast een aantal belangrijke ontdekkingen was hij ook erg merkwaardig: hij meende dat hij een god was en trachtte de onsterfelijkheid te bewijzen door in de Etna te springen.

Enkele ontdekkingen die aan hem worden toegeschreven:

  • De ontdekking dat lucht een afzonderlijke substantie is. Een in water ondergedompeld voorwerp waarin lucht zit, zal die lucht blijven bevatten totdat er een opening wordt gemaakt waardoor het water in de plaats van lucht kan komen
  • Middelpuntvliedende kracht: door een kroes met water rond te zwaaien stroomt het water niet uit de kroes
  • Astronomie: hij wist dat de maan slechts licht weerkaatst, doch hij meende dat dat ook voor de zon gold.
  • Hij introduceerde de elementen aarde, water, lucht en vuur als afzonderlijke elementen (hij noemde dat wortels), die zich in uiteenlopende verhoudingen met elkaar kunnen vermengen. Zij worden verenigd door liefde en gescheiden door twist, een proces dat zich eeuwig zal herhalen.

5 Parmenides

De historische betekenis van Parmenides ligt in het feit dat hij een metafysische bewijsvoering uitdacht die in de een of andere vorm terugkeert bij vrijwel alle latere metafysica.

Zijn leer komt erop neer dat alle zintuigen bedrieglijk zijn, hij veroordeelt de zintuiglijke waarnemingen als illusies: alleen datgene wat gedacht kan worden bestaat, datgene wat niet kan worden gedacht bestaat niet. Het enige werkelijke is het ene dat oneindig en ondeelbaar is, als iets dat materieel en ruimtelijk is, een sfeer, die niet kan worden opgedeeld, want het is in zijn geheel overal en altijd aanwezig en is daarmee onveranderlijk.

Lees verder5 Parmenides

Spring naar toolbar