Weest manlijk, zijt sterk: Pim Boellaard (1903-2001) het leven van een verzetsheld – Jolande Withuis

Weest manlijk, zijt sterk van Jolande WithuisTitel: Weest manlijk, zijt sterk: Pim Boellaard (1903-2001) het leven van een verzetsheld
Uitgavedatum: November 2009
Genre:
Uitgever: De Bezige Bij
Pagina's: 382
ISBN13: 9789023427834

Pim Boellaard was een held – een verzetsheld en een held in de manier waarop hij zijn jaren in de zwaarste concentratiekampen doorstond. Tijdens zijn gevangenschap in het ‘Oranjehotel’ werd Boellaard als enige Nederlander ondervraagd door zowel Himmler als Heydrich en verbaasde hij deze hoge nazi’s door zijn standvastigheid. Hij zat drie jaar gevangen, onder andere in het Nacht und Nebel-kamp Natzweiler en in Dachau. Hoewel hij voluit een man was van God, Nederland en Oranje, prezen ook de communisten hem later voor de hulp en bemoediging die hij zijn medegevangenen had gegeven.
Na de oorlog bleef hij voor voormalige verzetsmensen een grote steun. Een openbare rol als ‘verzetsheld’ vervulde hij echter niet. Hij zette zijn succesvolle carrière als verzekeringsdirecteur voort. Aan de hand van zijn dagboeken, waarover de auteur kon beschikken, volgen we op de voet hoe Boellaard oorlog en gevangenschap doorstond, hoe hij als trouwe vriend van prins Bernhard de crises rond het koningshuis beleefde en hoe hij zijn ingrijpende oorlogservaringen verwerkte.

Add on Goodreads
6 reviews on Goodreads
49 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.08

Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland – Auke van der Woud

Een nieuwe wereld door Auke van der WoudTitel: Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland
Uitgavedatum: 2007
Genre:
Uitgever: Uitgeverij Prometheus Bv Vassallucci
Pagina's: 463
ISBN13: 9789035129832

Rond het midden van de negentiende eeuw begon de aanleg van nieuwe communicatie- en mobiliteitsnetwerken die Nederland veranderden. Ze zouden de ruimtelijke groei van het land structureel bepalen, inclusief het ontstaan van de Randstad, en de ontwikkeling van de regio's die 'vol' werden of die 'leeg' bleven. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd aangelegd, legde de basis voor onze massacommunicatie en massamobiliteit. Een belangrijke vraag in Een nieuwe wereld is: wat gebeurde er in mentaal opzicht met Nederland toen het na 1850 in enkele decennia een totaal nieuwe infrastructuur kreeg?
In Een nieuwe wereld gaat Auke van der Woud in op deze en vele andere vragen. Het is het definitieve boek over het ontstaan van het moderne Nederland.

Add on Goodreads
4 reviews on Goodreads
43 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.84

De eeuw van mijn moeder

De eeuw van mijn moeder door Maria JanssenTitel: De eeuw van mijn moeder
Uitgavedatum: September 6th 2018
Genre:
Uitgever: Uitgeverij Aspekt
Pagina's: 511
ISBN13: 9789463384612

De eeuw van mijn moeder gaat over de eeuw van Cornelia Johanna Kerkhof, een arbeidersdochter. Haar opleiding ging niet verder dan de lagere school en een vrije keuze voor een beroep was er voor vrouwen uit de arbeidersklasse niet. De wereld kwam het kleine arbeidershuisje niet binnen via radio of televisie. Zij heeft geleefd van 1905 tot 2006. Haar eeuw heeft sociale zekerheid gebracht en de mogelijkheden om je sociale klasse te ontstijgen. Alle onderwijsvoorzieningen staan nu open voor iedereen. De kleinkinderen van Cornelia Johanna kunnen studeren wat ze willen op basis van geschiktheid en niet op basis van hun afkomst. Vrouwen en arbeiders zijn geëmancipeerd. De Algemene Wet Gelijke Behandeling is in 1994 van kracht geworden. Discriminatie op alle gronden: ras, religie en seksuele geaardheid is in het Koninkrijk der Nederlanden verboden. De drie partners in het Koninkrijk regelen elk hun eigen interne aangelegenheden via een autonoom zelfbestuur. Homoseksuelen zijn gelijkgesteld aan heteroseksuelen: zij kunnen in het huwelijk treden en kinderen adopteren. De twintigste eeuw is de eeuw van emancipatie en dekolonisatie geworden. De eeuw van mijn moeder, gaat over een gewone familie in een eeuw van oorlogen, wederopbouw, crises en vooruitgang.

Recensie JK:
De eeuw van mijn moeder
is een meeslepend familierelaas, een biografie van een interessante vrouw en een prachtige, herkenbare beschrijving van het leven in de twintigste eeuw!
Lees meer:

Add on Goodreads
6 reviews on Goodreads
10 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.50

De verzuimcoördinator: Over beeld, afwezigheid, bedrog

De verzuimcoordinator van Nicole MontagneTitel: De verzuimcoördinator: Over beeld, afwezigheid, bedrog
Uitgavedatum: Juni 2018
Genre:
Uitgever: Wereldbibliotheek
Pagina's: 205
ISBN13: 9789028427600

Een man leidt een schaduwbestaan en wanneer zijn bedrog uitkomt, verlaat hij zonder enige uitleg zijn gezin. Daarna is niets meer wat het was. Wat is er nog waar van wat er geweest is? De geschiedenis moet herschreven worden. Maar hoe doe je dat wanneer je over onvoldoende informatie beschikt? Nicole Montagne gebruikt een persoonlijke ervaring voor een verhaal over kijken en zien. Ze stond er met haar neus bovenop en heeft het niet gezien. Hoe kon dat gebeuren? En in welke situaties is het nu bedrog, of juist een kunst om onzichtbaar te zijn? Zoals Montagne in enkele essays laat zien, was men daar indertijd in communistisch Europa bijvoorbeeld ijzersterk in. Kortom: kunnen we de ander wel kennen? En: binnen de beeldende kunst geldt niet zelden het adagium 'er staat niet wat er staat'. Maar wat staat er dan wel?

Recensie JK:
De invalshoek is origineel. Over hoe je een persoonlijke ervaring (zo lijkt het althans) weet te combineren met beeldende kunst en met recente geschiedenis, over hoe je een relatie weet te leggen tussen een persoonlijke ervaring en met de wereld daarbuiten.
Lees meer:

Add on Goodreads
1 reviews on Goodreads
5 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.60

Het litteken van de dood

Het litteken van de dood door Onno BlomTitel: Het litteken van de dood
Uitgavedatum: 19 oktober 2017
Genre:
Uitgever: De Bezige Bij
Pagina's: 1252
ISBN13: 9789023454588

Nederland vormde Jan Wolkers, en Jan Wolkers vormde Nederland. Zijn kunstenaarschap ontstond uit woede tegen de God van zijn gereformeerde vader in Oegstgeest, bloeide op in Amsterdam, en vond harmonie op Texel.

Zijn romans werden verguisd, bejubeld en bekroond. Wereldwijd werden honderdduizenden exemplaren verkocht van Kort Amerikaans, Een roos van vlees en Turks fruit.

Wolkers werd opgeleid als beeldhouwer. Hij maakte vele beelden in brons en glas, en liet een schitterend oeuvre van kleurrijke schilderijen na. Zoals hij beeldhouwde met woorden, zo schreef hij met verf.

Meer dan tien jaar lang werkte Onno Blom aan Wolkers' biografie. Op basis van een schat aan materiaal schetst hij een rebels, obsessief en zinnelijk leven in de greep van liefde en dood. Wolkers had onstuimige relaties met vrouwen en meisjes. De dood van zijn oudste broer en die van zijn tweejarige dochtertje bleven hem tot zijn laatste dag als demonen achtervolgen.

Add on Goodreads
21 reviews on Goodreads
76 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.00

Cécile en Elsa: strijdbare freules

Cécile en Elsa door Elisabeth LeijnseTitel: Cécile en Elsa: strijdbare freules
Uitgavedatum: November 2015
Genre:
Uitgever: De Geus
Pagina's: 638
ISBN13: 9789044534825

Twee zussen, dochters van het progressieve aristocratengezin De Jong van Beek en Donk, groeien op als freules én als strijdbare vrouwen. Cécile (1866-1944) trouwt met de steenrijke Haagse projectontwikkelaar Adriaan Goekoop. In plaats van ondernemersvrouw wordt ze de schrijfster van de immens succesvolle feministische roman Hilda van Suylenburg (1897) en presidente van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (1898). Als de tentoonstelling haar deuren sluit, wordt Cécile door haar man het huis uit gestuurd. Na haar scheiding verkeert ze eerst in Parijse kunstkringen, maar komt dan door de oorlog tot een radicaal andere gezindheid.
Elsa (1868-1939) huwt geen geld maar genialiteit: de componist Alphons Diepenbrock. In Amsterdam vestigt ze de eerste privépraktijk voor logopedie. Haar huwelijk houdt stand door haar trouw aan een man die zijn vrouw niet kan beminnen zolang zijn moeder leeft, en die daarna voor verleidingen bezwijkt.
De zusters, in hun jeugd innig verbonden, maken elkaar in het volwassen leven bittere verwijten over hun keuzes.

Add on Goodreads
36 reviews on Goodreads
178 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.01

De gefnuikte arend

De gefnuikte arendTitel: De gefnuikte arend
Uitgavedatum: 29 oktober 2013
Genre:
Uitgever: Prometheus Bert Bakker
Pagina's: 652
ISBN13: 9789035138094

Willem Bilderdijk is een van de merkwaardigste mannen die ooit in ons vaderland hebben rondgelopen. Een omstreden figuur, wiens grillige levensloop bepaald werd door politieke twisten, ballingschap, miskenning, ziekte, armoede, kindersterfte en doodsverlangen, maar ook door de liefde en de waardering van een kleine schare toegewijde leerlingen. Een aartsconservatieve romanticus in woelige tijden, gefnuikt in zijn ambitie om zijn talenten volledig te ontplooien. Zijn strijd tegen de geest der eeuw bezorgde hem vele vijanden en weinig vrienden. Over één ding waren allen het echter eens: hij was een virtuoos dichter.
Zijn kommervolle bestaan wordt weerspiegeld in zijn vele verzen; hij bezong alles wat los- en vastzat, zelfs najaarsvliegjes en het koken van eieren inspireerden hem. Dit rijk geïllustreerde boekn vertelt het verhaal van zijn leven, op grond van zijn poëzie, brieven en andere documenten.
Uit getuigenissen van hemzelf en anderen rijst in [i]De gefnuikte arend[/i] een beeld op van een veelzijdige figuur, een melancholieke hypochonder met een enorme werkkracht, die onder invloed van opium nachtenlang in verzen sprak.

Add on Goodreads
1 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.00

De eeuwigheid verzameld: Helene Kröller-Müller (1869-1939)

De eeuwigheid verzameld door Eva RoversTitel: De eeuwigheid verzameld: Helene Kröller-Müller (1869-1939)
Uitgavedatum: November 16th 2010
Genre:
Uitgever: Prometheus
Pagina's: 608
ISBN13: 9789035135512

Een kist gevuld met 3400 brieven betekende het begin van de zoektocht naar het ware verhaal achter Helene Kröller-Müller. Eva Rovers toont in deze meeslepende biografie aan dat het levensverhaal van Nederlands bekendste verzamelaar ongelooflijker en indrukwekkender was dan de geruchten van spilzucht en overspel die vaak over haar de ronde doen.

Rond 1900 was ze een van de rijkste vrouwen van Nederland. Samen met haar man Anton Kröller kocht ze vol overgave schilderijen van Van Gogh, Picasso en Mondriaan, maar ze deinsde er ook niet voor terug om tijdens de Eerste Wereldoorlog als verpleegster in een veldhospitaal te werken.

Haar levensdoel was het bouwen van een museum voor haar unieke collectie en dit te schenken aan het Nederlandse volk. Als de eerste fundamenten zijn gelegd, slaat het noodlot toe. Het is aan haar vastberadenheid te danken dat in 1938 - een jaar voor haar dood - het Kröller-Müller Museum alsnog kon worden geopend. Maar de prijs die ze daarvoor betaalde, was hoog.

Add on Goodreads
4 reviews on Goodreads
27 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.07

Weest manlijk, zijt sterk: Pim Boellaard (1903-2001) het leven van een verzetsheld

Weest manlijk, zijt sterk van Jolande WithuisTitel: Weest manlijk, zijt sterk: Pim Boellaard (1903-2001) het leven van een verzetsheld
Uitgavedatum: November 2009
Genre:
Uitgever: De Bezige Bij
Pagina's: 382
ISBN13: 9789023427834

Pim Boellaard was een held – een verzetsheld en een held in de manier waarop hij zijn jaren in de zwaarste concentratiekampen doorstond. Tijdens zijn gevangenschap in het ‘Oranjehotel’ werd Boellaard als enige Nederlander ondervraagd door zowel Himmler als Heydrich en verbaasde hij deze hoge nazi’s door zijn standvastigheid. Hij zat drie jaar gevangen, onder andere in het Nacht und Nebel-kamp Natzweiler en in Dachau. Hoewel hij voluit een man was van God, Nederland en Oranje, prezen ook de communisten hem later voor de hulp en bemoediging die hij zijn medegevangenen had gegeven.
Na de oorlog bleef hij voor voormalige verzetsmensen een grote steun. Een openbare rol als ‘verzetsheld’ vervulde hij echter niet. Hij zette zijn succesvolle carrière als verzekeringsdirecteur voort. Aan de hand van zijn dagboeken, waarover de auteur kon beschikken, volgen we op de voet hoe Boellaard oorlog en gevangenschap doorstond, hoe hij als trouwe vriend van prins Bernhard de crises rond het koningshuis beleefde en hoe hij zijn ingrijpende oorlogservaringen verwerkte.

Add on Goodreads
6 reviews on Goodreads
49 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.08

Thorbecke wil het

Thorbecke wil hetTitel: Thorbecke wil het
Uitgavedatum: 1 maart 2018
Genre:
Uitgever: Bert Bakker
Pagina's: 888
ISBN13: 9789035144798

Johan Rudolf Thorbecke is de geschiedenis in gegaan als auteur van de grondwet van 1848 en als de architect van het staatkundige Huis van Thorbecke en de parlementaire democratie. Een staatsman zoals Nederland er maar weinig gehad heeft.

Hij was een buitenstaander. Een halve Duitser, uit een berooide familie, lutheraan in een overwegend hervormd Nederland, filosoof in domineesland, hoogleraar in Gent tot de revolutie van 1830, compromisloos politicus met een dwingende wil. Hij ontleende zijn kracht juist aan zijn minderheidspositie. Zijn rijke, intellectuele liberalisme was zowel toen als nu on-Nederlands.

Ook voor zijn vrienden, zijn vrouw en kinderen was hij: Thorbecke. Maar onder zijn droge uiterlijk was hij een gepassioneerde man die alleen volledig leefde in zijn liefde, in muziek en in natuur.

Met de jaren is Thorbecke een wat mythische figuur geworden, een monument. In de eerste volledige biografie sinds jaren brengt Remieg Aerts deze intrigerende staatsman tot leven, in een breed panorama van de politiek, wetenschap en cultuur van de negentiende eeuw.

Add on Goodreads
3 reviews on Goodreads
16 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.62
Spring naar toolbar