Vissenschild

Titel: Vissenschild
Uitgavedatum: October 13th 2020
Genre:
Uitgever: Wereldbibliotheek
Pagina's: 63
ISBN13: 9789028451278

Een kalligrafist vertelt het mysterieuze verhaal van het meisje Elpis, dat op een nacht wordt onteerd door Allesman/Nietsman. Haar lichaam zinkt naar de bodem van de wetering, haar geest stijgt ten hemel. In een magistrale woordenstroom doet de kalligrafist een poging Elpis tot leven te wekken. Ook de vissen en mannen met 'werphengelhoofden' steken een handje toe in dit epos, waarin echo's uit de Vlaamse volkslegende van de Fiere Margriet doorklinken.

Add on Goodreads
1 reviews on Goodreads
10 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.20
Share