De hovaardigheid – Hugues C. Pernath

En aan de waarheid, en aan dit leven
Dit geloven in wat liegt en lafheid deelt.
Uit de dwingende dagen van de weemoed
Ben ik teruggekeerd, rouwend en drachtig
En droef en dwaas als een kind, tijdloos geklonterd
Aan de steriele strengen van het wederwoord.

Lees verder

Share