Een minuut – Margreet Schouwenaar

Zestig slagen om de hemel te zien, de neerkomende
regen, die steeds lichter tikt; onregelmatig tikt.
Het is tekort. Nog niet licht. Nog niets ruikt, het gras
zwijgt. Ik spreek opnieuw de tijd aan en kijk. Het
heden reikt naar het dun gesloten gordijn, rekt naar
het vel op straat dat glinstert als scherven glas hoog
in de nacht. Ook nu is het wederom laat. De laatste slag,

Lees verder

Share

Margreet Schouwenaar

Margreet Schouwenaar (Schagen, 16 mei 1955) is een Nederlands schrijfster en dichteres. Ze werkt als docent aan de afdeling OLB (Opleiding Leraren Basisonderwijs) van Hogeschool Inholland.

In 1991 werd ze genomineerd voor de Cees Buddinghprijs op grond van vier gepubliceerde gedichten in de Revisor. In 1992 verscheen haar eerste bundel: “De drempel die vertrek is.” In 1995 verscheen de bundel: “Bezijden tijd”. In 1997 verscheen de bundel “Van tijd het dood gewicht”. In 2000 verscheen “Talen naar de val”; deze werd in 2003 gevolgd door de bundel “Van het woord Ah” en in 2005 door de bundel “Valtijd.”

Alle bundels zijn verzorgd door Uitgeverij Querido. Regelmatig verschijnen er publicaties van haar in literaire bladen zoals de Revisor, Tirade (voorheen het Nieuwe Wereld Tijdschrift) en de Poëziekrant.

Daarnaast werden er verzen opgenomen in verzamelbundels, onder meer “Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis”, verzorgd door Uitgeverij Passage, “Vrouwen dichten anders”, uitgegeven door Prometheus, de 100 beste gedichten van 2000, uitgeven door de Arbeiderspers.

In 2006 kreeg Schouwenaar de opdracht van Sinterklaas en de Kerstman om voor het huis voor Europa in Twente twee kinderboeken te schrijven: een prentenboek voor de kinderen van groep 1, 2 en 3, en een (voor)leesboek voor de kinderen van groep 4 tot en met 8. Zo werden “Stinkertje Stout” en “Gas geven Gijs” geboren. Marije Tolman maakte hiervoor de illustraties. De boekjes werden in een oplage van 11.000 stuks verspreid onder schoolkinderen in Twente.

In het gerenoveerde Catshuis werd in de werkkamer van de minister-president een roodlederen wand geplaatst waar dichtregels van een twintigtal Nederlandse dichters op zijn geprengd van Cats tot Bredero. Margreet Schouwenaar is op deze wand te vinden met de regel: “Luister rondom zoemen de velden van grondig leven”.

Op 1 januari 2008 startte Schouwenaar samen met Kim Triesscheijn en Jarr Geerligs het project Vindvers.

In mei 2008 verscheen Schouwenaars dichtbundel ‘Wegen om te Komen’.

In 2009 volgde zij Joost Zwagerman op als stadsdichter van Alkmaar. In deze functie initieerde zij in navolging van F. Starik ‘De eenzame uitvaart’ in Alkmaar. Zij richtte tevens een dichtersgilde op en gaf de aanzet voor een poëzieroute door de binnenstad van Alkmaar. Op zestien september 2009 werd bij de opening van de hernieuwde Friesche Brug in Alkmaar een gedicht van haar hand in graniet aan beide zijden van de brug gelegd.

Lees meer op Wikipedia
Lees meer op margreetschouwenaar.nl

Share

Tik – Margreet Schouwenaar

En als we het geen liefde noemen,
en zwijgen tot het schraapt,
en zelfs dan niets zeggen.
Zwijgen tot de aard en ontdekken
dat het om lust, beter weten, hete leden
of ten hoogste medemenselijkheid gaat.
Wordt de melk dan zuur, vallen wangen
in, verbleekt de maan of ga je
opgewonden in een vlaag van drift
in een lange rij staan?

Lees verder

Share