Mirliton – E. du Perron

Mijn vriend, als weldra de ouderdom
ons onherstelbaar heeft verzuurd,
als onze leden goor en krom,
en enkel nog door jicht bestuurd,
verraden: ’t Is gans uitgevuurd’,
zullen wij dan met stille trom
verdwijnen, langs een achterbuurt,
mijn vriend?

Lees verder

Share

P.P.C.* – E. du Perron

Vaarwel, Clary. Ik wens u geen geluk.
Zoiets klinkt dom, bij hen reeds die het menen.
Gij hebt u goed verkocht. Maak u niet druk
over de rest: want àlle mensen wenen.

Lees verder

Share

De zieke man – E. du Perron

Nadat de zieke man,
zowat vier jaren door,
door iedereen was verwend geweest,
door iedereen zacht behandeld
en zacht was aangesproken, en
gewassen en in bed gelegd,
gekrabd, in bed gelegd, geraden,
gestreeld, gelaxeerd, in bed gelegd,
en iedereens zachte wil, vier jaren,
tot eigen heil had ondergaan –
daar sloot hij opééns
zijn kasten, laden, ramen, deuren;
en op de buitenkant van iedere deur
plakte hij een papier,
waarop hij had geschreven:

IEDEREEN KAN VERREKKEN.
IK OOK.

Over E. du Perron

Share

Ter uitnodiging – E. du Perron

Volmaakte vreê van ’t landelijke rusten:
een brief, een boek, en dan de gramofoon …
Het grasveld is geschoren, de einder schoon,
de vijver uitgediept, geregeld onze lusten.

Lees verder

Share

E. du Perron

Biografie

De schrijver, journalist en dichter E. du Perron werd geboren in Nederlands Indië op 2 november 1899 in Meester Cornelis, het huidige Jatinegara op Java. Als schrijver en criticus was hij vooral actief vanuit Parijs en Nederlands-Indië. Het land van herkomst is zijn bekendste werk. Eind 1939 vestigde hij zich in Nederland, waar hij enkele uren na de Nederlandse capitulatie op 14 mei 1940 in Bergen (NH) overleed.

Kees Snoek, hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Université de Paris-Sorbonne, schreef in 2005 een uitvoerige biografie van Du Perron, E. du Perron, Het leven van een smalle mens (pdf) (scan). Uit deze biografie wordt op deze website veelvuldig geciteerd.

Boeken

Du Perron schreef gedichten, romans, verhalen, dagboeken, critisch proza, werken over Multatuli, publiceerde bloemlezingen, vertaalde een aantal werken en verzorgde zelf uitgaven. In zijn beginjaren schreef hij vaak onder pseudoniem (bv. Duco Perkens). Alle als zelfstandige uitgave verschenen werken zijn te vinden in de afdeling boeken van deze website.

Artikelen

Veel artikelen, gedichten, hoofdstukken uit de zelfstandig verschenen werken werden voor het eerst in kranten of tijdschriften gepubliceerd. Deze bijdragen zijn te vinden in de afdeling artikelen van deze website.

Brieven

Du Perron wisselde ongeveer 5500 brieven met ongeveer 190 personen en instellingen. Deze geven een gedetailleerd beeld van het Nederlandse letterkundige klimaat tijdens het interbellum en lezen als een getuigenis van een intellectueel die zich rekenschap geeft van de politieke en maatschappelijke verschijnselen van zijn tijd, waarbij de opkomst van het fascisme en nationaalsocialisme een belangrijke plaats inneemt.

Bron: Website over E. du Perron
Wikipedia

Share