Citaten

Berghe, Gaby vanden Als men sommige boeken gelezen heeft, is men geneigd om een vereniging op te richten ter bevordering van het analfabetisme.
Campert, Remco

1. Leen bij voorkeur alleen boeken uit, die uzelf hebt geleend.
2. Indien u een boek uitleent, waar u bijzonder aan gehecht bent, bestel dan nog dezelfde dag een nieuw exemplaar.
3. Schrijf nooit uw naam voor in een boek alvorens het uit te lenen. Dit kan voor de lener zeer pijnlijke gevolgen hebben als hij het boek in gezelschap van vrienden voor eigen bezit wil laten doorgaan. Bovendien is het beledigend voor de schrijver.
4. De enige manier om aan het boeken uitlenen te ontsnappen, is niemand meer in uw huis toe te laten.
5. Als u genoeg boeken bij elkaar heeft geleend, begin dan een uitleenbibliotheek.

Lee, Harper Ik was nooit dol op lezen geweest, tot het moment dat ik dacht dat het me werd afgenomen. Je bent ook niet dol op ademhalen.
Lee, Harper Verstandige mensen zijn nooit trots op hun gaven.
Lee, Harper Ik weet het niet, maar ze hebben het gedaan. Ze hebben het eerder gedaan en ze deden het vanavond en ze zullen het weer doen en wanneer ze het doen – lijkt het wel of alleen kinderen erom huilen. Welterusten.
Montaigne
Ik ben zozeer op mijn gemak gesteld dat ik het geluk niet
afmeet naar zijn hoogte maar naar zijn haalbaarheid.
Thomése, P.F. De literatuur is tegenwoordig een bedrijfstak waar naar maximale omzet en dito winst wordt gestreefd en waar de waarde wordt bepaald door de omvang van de vraag.
Zappa, Frank Wil je van de grond komen, ga dan naar de universiteit; wil je een opleiding, ga dan naar de bibliotheek.
Share