De doodbieren

Titel: De doodbieren
Uitgavedatum: 1992
Genre:
Uitgever: De Arbeiderspers
Pagina's: 288
ISBN13: 9789029551120

In deze 'roman van een kroeg' barst het van de verhalen, waarbij 't niet altijd duidelijk is wat waar is en wat onecht, wat humor is en wat tragiek, what hysterie of historie is. De kroeg is een liefdeseiland van machteloze subversie: op een klein kluitje werkelijkheid worden ongemakken verdronken en verdrongen uit angst voor de vermeende grootheid van de wereld.

'De doodbieren' is een bont prozamozaïek, een microsamenleving, waarin de kermis der ijdelheden van het menselijk bedrijf liefdevol en soms burlesk uit de doeken wordt gedaan.

'De doodbieren' illustreert op een wel bijzonder orginele manier het algemeen menselijk verlangen naar onsterfelijkheid, het verlangen in het schaakspel van de tijd als overwinnaar het veld te verlaten.
-De Standaard-

Het proza van Verhuyck is schuimig en vol als de Koning van Antdorf die in Het Blazoen in bolle kelken wordt getapt. Het lezen ervan wekt allereerst een grote dorst op.
- Gerrit jan Zwier in de Zwolsche Courant-

'De doodbieren' werd tweemaal bekroond: met de Vlaamse Debuutprijs 1992 en de Anton-Wachterprijs 1992.

Add on Goodreads
1 reviews on Goodreads
4 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.75