De gefnuikte arend

De gefnuikte arendTitel: De gefnuikte arend
Uitgavedatum: 29 oktober 2013
Genre:
Uitgever: Prometheus Bert Bakker
Pagina's: 652
ISBN13: 9789035138094

Willem Bilderdijk is een van de merkwaardigste mannen die ooit in ons vaderland hebben rondgelopen. Een omstreden figuur, wiens grillige levensloop bepaald werd door politieke twisten, ballingschap, miskenning, ziekte, armoede, kindersterfte en doodsverlangen, maar ook door de liefde en de waardering van een kleine schare toegewijde leerlingen. Een aartsconservatieve romanticus in woelige tijden, gefnuikt in zijn ambitie om zijn talenten volledig te ontplooien. Zijn strijd tegen de geest der eeuw bezorgde hem vele vijanden en weinig vrienden. Over één ding waren allen het echter eens: hij was een virtuoos dichter.
Zijn kommervolle bestaan wordt weerspiegeld in zijn vele verzen; hij bezong alles wat los- en vastzat, zelfs najaarsvliegjes en het koken van eieren inspireerden hem. Dit rijk geïllustreerde boekn vertelt het verhaal van zijn leven, op grond van zijn poëzie, brieven en andere documenten.
Uit getuigenissen van hemzelf en anderen rijst in [i]De gefnuikte arend[/i] een beeld op van een veelzijdige figuur, een melancholieke hypochonder met een enorme werkkracht, die onder invloed van opium nachtenlang in verzen sprak.

Add on Goodreads
1 reviews on Goodreads
4 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.50