Spring naar toolbar

Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland – Auke van der Woud

Een nieuwe wereld door Auke van der WoudTitel: Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland
Uitgavedatum: 2007
Genre:
Uitgever: Uitgeverij Prometheus Bv Vassallucci
Pagina's: 463
ISBN13: 9789035129832

Rond het midden van de negentiende eeuw begon de aanleg van nieuwe communicatie- en mobiliteitsnetwerken die Nederland veranderden. Ze zouden de ruimtelijke groei van het land structureel bepalen, inclusief het ontstaan van de Randstad, en de ontwikkeling van de regio's die 'vol' werden of die 'leeg' bleven. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd aangelegd, legde de basis voor onze massacommunicatie en massamobiliteit. Een belangrijke vraag in Een nieuwe wereld is: wat gebeurde er in mentaal opzicht met Nederland toen het na 1850 in enkele decennia een totaal nieuwe infrastructuur kreeg?
In Een nieuwe wereld gaat Auke van der Woud in op deze en vele andere vragen. Het is het definitieve boek over het ontstaan van het moderne Nederland.

Add on Goodreads
5 reviews on Goodreads
48 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.88