Gevaarlijke kennis: inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam – Luuc Kooijmans

Gevaarlijke kennis door Luuc KooijmansTitel: Gevaarlijke kennis: inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam
Uitgavedatum: November 2007
Genre:
Uitgever: Uitgeverij Prometheus Bv Vassallucci
Pagina's: 377
ISBN13: 9789035132504

De zoektocht naar betrouwbare kennis van de natuur in een periode waarin de christelijke en klassieke standpunten hun gezag begonnen te verliezen.

Add on Goodreads
9 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.00

Nobel streven – Frits van Oostrom

Nobel streven door Frits van OostromTitel: Nobel streven
Uitgavedatum: 4 oktober 2017
Genre:
Uitgever: Prometheus
Pagina's: 384
ISBN13: 9789044634679

Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest gezegende omstandigheden. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke huurling, in de fameuze Slag bij Azincourt. Nobel streven reconstrueert, als een historische detective, de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende details.

Hoe Jan tot tweemaal toe met een gigantisch Hollands leger de Zuiderzee overstak voor oorlog tegen Friesland. Hoe hij naar Ierland reisde om in een onderaardse grot het helse vagevuur van Sint Patricius te voelen. Zijn jaren in het klooster, waarin hij een sprankelende Middelnederlandse tekst schreef. Zijn pogingen om de gigantische erfenis van zijn echtgenote te verwerven, en hoe hij daarvoor zelfs deze Johanna uit haar eigen klooster ontvoerde... En hoe zijn naam door heel Europa roemrucht zou worden: tot in Parijs, waar men college gaf over zijn geval, en tot aan de Engelse koning Henry V.
Frits van Oostrom heeft de geschiedenis van Jan van Brederode, en heel de rijke wereld daaromheen, virtuoos gereconstrueerd en vervat in een meeslepend verhaal.

Add on Goodreads
32 reviews on Goodreads
180 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.29

Selma – Carolijn Visser

Selma door Carolijn VisserTitel: Selma
Uitgavedatum: September 2016
Genre:
Uitgever: Atlas Contact
Pagina's: 287
ISBN13: 9789045024448

Selma Vos was de enige Nederlander die in China woonde ten tijde van Laat Honderd Bloemen Bloeien, de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie. Zij en haar gezin werden slachtoffers van de grootse idealen van de maoïstische heilstaat. De joodse Selma Vos groeide op in IJmuiden en wist tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de nazi's te ontkomen. Tijdens haar studie in Cambridge ontmoette ze Chang Tsao, de man van haar leven. Na de geboorte van hun kinderen Greta en Dop bouwden ze een bestaan op in het China van Mao.
Chang was vooraanstaand lid van de Partij en leidde het Psychologisch Instituut, toch bleven Selma en haar kinderen buitenstaanders. Tijdens de Culturele Revolutie werd Chang uit zijn functie gezet en door zijn collega's aangevallen. Selma, lerares aan de Tweede-talenschool, werd uiteindelijk samen met hem gearresteerd. De Culturele Revolutie betekende de ondergang van het hele gezin.

Meesterlijk roept Carolijn Visser de sfeer op van het schrale, revolutionaire Peking. Ze schildert de grote parades ter ere van de Volksrepubliek, de ideologische blindheid van westerse fellowtravellers, de grote hongersnood en uitzinnige Rode Gardisten die alles wat westers en oud was vernielden.
Selma behoort tot de hoogtepunten in haar oeuvre.

Add on Goodreads
75 reviews on Goodreads
560 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.92

Cécile en Elsa: strijdbare freules – Elisabeth Leijnse

Cécile en Elsa door Elisabeth LeijnseTitel: Cécile en Elsa: strijdbare freules
Uitgavedatum: November 2015
Genre:
Uitgever: De Geus
Pagina's: 638
ISBN13: 9789044534825

Twee zussen, dochters van het progressieve aristocratengezin De Jong van Beek en Donk, groeien op als freules én als strijdbare vrouwen. Cécile (1866-1944) trouwt met de steenrijke Haagse projectontwikkelaar Adriaan Goekoop. In plaats van ondernemersvrouw wordt ze de schrijfster van de immens succesvolle feministische roman Hilda van Suylenburg (1897) en presidente van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (1898). Als de tentoonstelling haar deuren sluit, wordt Cécile door haar man het huis uit gestuurd. Na haar scheiding verkeert ze eerst in Parijse kunstkringen, maar komt dan door de oorlog tot een radicaal andere gezindheid.
Elsa (1868-1939) huwt geen geld maar genialiteit: de componist Alphons Diepenbrock. In Amsterdam vestigt ze de eerste privépraktijk voor logopedie. Haar huwelijk houdt stand door haar trouw aan een man die zijn vrouw niet kan beminnen zolang zijn moeder leeft, en die daarna voor verleidingen bezwijkt.
De zusters, in hun jeugd innig verbonden, maken elkaar in het volwassen leven bittere verwijten over hun keuzes.

Add on Goodreads
36 reviews on Goodreads
184 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.00

De stamhouder – Alexander Münninghoff

De stamhouder door Alexander MunninghoffTitel: De stamhouder
Uitgavedatum: Oktober 2014
Genre:
Uitgever: Prometheus Bert Bakker
Pagina's: 320
ISBN13: 9789035142268

Ik ben geboren op 13 april 1944 in Posen, een oude Poolse stad die eeuwenlang Pozna werd genoemd. Maar toen ik er geboren werd, te midden van bombardementen die het einde der tijden leken aan te kondigen, was dit Posen een Duitse stad vanwaaruit Hitler-Duitsland zijn Heerestruppen naar de Sovjet-Unie had gestuurd en die nu de verminkten, de gewonden, de doden en een onafzienbare stoet vluchtelingen terugkreeg. Mijn familie had deel aan dat drama. Over hen gaat dit boek. En over de gevolgen van de oorlog. Over een sluwe grootvader, die op spectaculaire wijze een van de rijkste mensen van Letland was geworden, maar twee dagen voordat de oorlog uitbrak met zijn Russische vrouw en vier kinderen, met achterlating van al zijn bezittingen, moest vluchten naar Nederland. Over een naïeve vader, die aan het Oostfront, in het uniform van de Waffen ss, uit idealisme tegen de Sovjets vocht en vervolgens in Nederland ten onder ging. Over een moeder, die na de scheiding naar Duitsland vluchtte en mijn moeder niet mocht zijn. En over mij, de kleinzoon, de zoon, de stamhouder.

Add on Goodreads
105 reviews on Goodreads
928 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.97

Koning Willem III: 1817-1890 (Koningsbiografieën, #3) – Dik van der Meulen

Koning Willem III door Dik van der MeulenTitel: Koning Willem III: 1817-1890
Uitgavedatum: 30 november 2013
Genre:
Uitgever: Boom
Pagina's: 735
ISBN13: 9789461051868

Koning Willem III staat bekend als een agressieve man die de grondwet aan zijn laars lapte en zijn leven in ledigheid sleet. De werkelijkheid was complexer: Willem III was bij vlagen een betrokken koning, met meer macht dan men doorgaans denkt.

Waar zijn grootvader en vader nog in het stadhouderlijk tijdperk waren geboren, was zijn koninklijke bestemming direct bekend. De opvoeding die daarbij hoorde, stempelde hem voor de rest van zijn leven. Van jongs af aan gedroeg hij zich heerszuchtig tegenover hofpersoneel en hoogwaardigheidsbekleders. Daar stond tegenover dat hij in het gezelschap van boeren en werklui hartelijk en innemend kon zijn.

Toen hij in 1849 koning werd, zag Willem zich geconfronteerd met de grootste staatsman en hervormer van zijn tijd, J.R. Thorbecke. Na een ongelijke strijd moest de vorst zich neerleggen bij de beperkingen die de grondwet van 1848 hem oplegde. Al bleef zijn politieke invloed groot, als koning bracht hij weinig tot stand. Zijn bedenkelijke reputatie dankt koning Willem III echter vooral aan zijn privéleven. Zijn mislukte eerste huwelijk en zijn openlijke buitenechtelijke verhoudingen deden zijn naam geen goed. Bovendien kwam tijdens zijn 41 jaar durende regering de arbeidersbeweging tot bloei, die van de monarchie weinig moest hebben. Uit die kringen kwam Willems bijnaam ‘Koning Gorilla’, die hem ook postuum bleef aankleven.

Dik van der Meulen brengt het leven in kaart van een tragische vorst wiens woedeaanvallen vaak werden gevolgd door spijtbetuigingen. Een opvliegende, weinig succesvolle koning aan wie niets menselijks vreemd was.

Add on Goodreads
7 reviews on Goodreads
35 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.74

De Boerenoorlog – Martin Bossenbroek

De boerenoorlog door Martin BossenbroekTitel: De Boerenoorlog
Uitgavedatum: November 2012
Genre:
Uitgever: Athenaeum
Pagina's: 613
ISBN13: 9789025369934

Oorspong van de Apartheid. Eerste mediaoorlog. Voorproefje van de 1ste en de 2de wereldoorlog. De Boerenoorlog (1899-1902) behoort tot de meest intrigerende conflicten in de moderne geschiedenis. Het verschil in status tussen supermacht Groot-Britannie en de 2 nietige Boeren republieken Transvaal en Oranje Vrijstaat, bewoond door afstammelingen van Nederlandse kolonisten, was bizar groot. Toch moesten de britten heel ver gaan om de oorlog te winnen, tot en met systematische tereur tegen de burgerbevolking.

De Boeren leken ten onder te gaan, als tragisch helden van een afgesloten tijdperk. Maar na het verlies van de oorlog wonnen ze de vrede. Ze herschiepen Zuid-Afrike in een land van blanke meesters en zwarte knechten. Na het einde van de apartheid werden de rollen omgedraaid. Opnieuw lijken de Boeren ten onder te gaan, nu als tragische schurken. Alle aanleding om terug te kijken op de oorlog die Zuid-Afrika verscheurde, tot op de dag van vandaag.

Add on Goodreads
44 reviews on Goodreads
476 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.17

‘Wij weten niets van hun lot’. Gewone Nederlanders en de Holocaust – Bart van der Boom

Wij weten niets van hun lot door Bart van der BoomTitel: 'Wij weten niets van hun lot'. Gewone Nederlanders en de Holocaust
Uitgavedatum: November 2012
Genre:
Uitgever: Boom
Pagina's: 534
ISBN13: 9789461058348

Wisten gewone Nederlanders in '40- '45 van de Holocaust? Het is een van de grote vragen van de Nederlandse geschiedenis. Tot de jaren zeventig luidde het algemeen geaccepteerde antwoord dat men het niet wist; de beschikbare informatie was fragmentarisch en inconsistent, de misdaad was onvoorstelbaar. Sindsdien groeide het vermoeden dat men het niet had willen weten; de slachtoffers wilden niet weten uit machteloosheid, de omstanders uit onverschilligheid. Dit is de nieuwe consensus: Nederland keek weg van de Holocaust. Maar is dat zo? In dit boek wordt aan de hand van 164 dagboeken voor het eerst precies gereconstrueerd wat men destijds hoorde, dacht en wist. De conclusie luidt dat gewone Nederlanders niet onverschillig stonden tegenover de vervolging, dat zij niet wisten dat de meeste gedeporteerden bij aankomst werden gedood en dat die onwetendheid de sleutel is tot een beter begrip van hun gedrag.

Add on Goodreads
5 reviews on Goodreads
34 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.35

Kameraad Baron – Jaap Scholten

Kameraad Baron door Jap ScholtenTitel: Kameraad Baron
Uitgavedatum: 2010
Genre:
Uitgever: Uitgeverij Contact
Pagina's: 422
ISBN13: 9789025431549

Niet lang nadat Nicolai Ceausescu op 25 december 1989 was geexecuteerd reed Jaap Scholten met zijn geliefde " zelf nazaat van een familie die tijdens het communisme tot de vervolgden behoorden - in een oude cabriolet over de Karpaten naar Boekarest om een oudoom te bezoeken die aldaar ambassadeur was. De voorwereldse schoonheid van Transsylvanie betoverde hem en hij keerde er steeds weer terug. Inmiddels woont Scholten 7 jaar in Boedapest en is hij getrouwd met een vrouw van Hongaarse afkomst. Toen hij enkele jaren geleden onderzoek deed naar de Transsylvaanse wouden, stuitte hij op het onwaarschijnlijke verhaal van de bijna uitgeroeide aristocratie en besefte dat hun geschiedenis niet los te zien is van de huidige stand van zaken in Oost Europa. Zijn liefde voor Centraal-Europa leidde tot het boek Kameraad Baron. Kameraad Baron verschijnt in oktober 2010. Daarnaast maakt Uitgeverij Contact het volledige oeuvre van Jaap Scholten leverbaar. Zijn verzamelde korte verhalen worden uitgegeven in een nieuwe serie genaamd De avonturen van Jaap Scholten. Zijn debuutroman Tachtig en De wet van Spengler verschijnen in midprice editie, evenals Heer en Meester. Jaap Scholten (Enschede, 1963) is schrijver van veelgeprezen romans als Tachtig en De wet van Spengler.

Add on Goodreads
30 reviews on Goodreads
180 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.73

Congo: een geschiedenis – David van Reybrouck

Congo door David van ReybrouckTitel: Congo: een geschiedenis
Uitgavedatum: January 1st 1970
Genre:
Uitgever: De Bezige Bij
Pagina's: 680
ISBN13: 9789023456636

Er is aan het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks een roeriger natie dan Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, dat barst van de grondstoffen die onontbeerlijk zijn in onze moderne tijd – én van de gruwelijke conflicten. Hoe kon de vroegere, relatief rustige kolonie van België, sinds 1960 onafhankelijk, zo veranderen? David Van Reybrouck beschrijft voor het eerst de verbijsterende geschiedenis van Congo, van ruim voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley tot en met de invloed van China in de laatste tien jaar en de recente economische crisis. Van 1885 tot 1908 werd het land bestierd door koning Leopold ii, die een fortuin verdiende met de exploitatie van rubber.

De kolonisatie door België in de periode van 1908 tot 1960 zorgde voor industrialisatie en infrastructuur, maar werd ook gekenmerkt door paternalisme, zo niet betutteling. De onverhoedse overgang van kolonie naar onafhankelijke staat rond 1960 is een adembenemend verhaal vol idealisme en gekonkel. Het nieuwe land stortte zich in een turbulent avontuur dat steeds wilder en chaotischer werd en na tweeëndertig jaar dictatuur onder Mobutu leidde tot een van de dodelijkste conflicten sinds de Tweede Wereldoorlog. Van Reybrouck baseert zich niet alleen op zeldzaam archiefmateriaal en baanbrekend onderzoek, maar vooral ook op honderden gesprekken die hij met Congolezen voerde.

Zijn ooggetuigen gaan van eeuwlingen tot kindsoldaten, van rebellenleiders tot smokkelaars, van ministers tot maniokverkoopsters. Hun verhalen heeft de auteur in zijn grote geschiedenis geïntegreerd.

Add on Goodreads
360 reviews on Goodreads
4,427 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.34
Spring naar toolbar