Spring naar toolbar

De stamhouder – Alexander Münninghoff

De stamhouder door Alexander MunninghoffTitel: De stamhouder
Uitgavedatum: Oktober 2014
Genre:
Uitgever: Prometheus Bert Bakker
Pagina's: 320
ISBN13: 9789035142268

Ik ben geboren op 13 april 1944 in Posen, een oude Poolse stad die eeuwenlang Pozna werd genoemd. Maar toen ik er geboren werd, te midden van bombardementen die het einde der tijden leken aan te kondigen, was dit Posen een Duitse stad vanwaaruit Hitler-Duitsland zijn Heerestruppen naar de Sovjet-Unie had gestuurd en die nu de verminkten, de gewonden, de doden en een onafzienbare stoet vluchtelingen terugkreeg. Mijn familie had deel aan dat drama. Over hen gaat dit boek. En over de gevolgen van de oorlog. Over een sluwe grootvader, die op spectaculaire wijze een van de rijkste mensen van Letland was geworden, maar twee dagen voordat de oorlog uitbrak met zijn Russische vrouw en vier kinderen, met achterlating van al zijn bezittingen, moest vluchten naar Nederland. Over een naïeve vader, die aan het Oostfront, in het uniform van de Waffen ss, uit idealisme tegen de Sovjets vocht en vervolgens in Nederland ten onder ging. Over een moeder, die na de scheiding naar Duitsland vluchtte en mijn moeder niet mocht zijn. En over mij, de kleinzoon, de zoon, de stamhouder.

Add on Goodreads
122 reviews on Goodreads
1,066 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.99
0

Koning Willem III: 1817-1890 (Koningsbiografieën, #3) – Dik van der Meulen

Koning Willem III door Dik van der MeulenTitel: Koning Willem III: 1817-1890
Uitgavedatum: 30 november 2013
Genre:
Uitgever: Boom
Pagina's: 735
ISBN13: 9789461051868

Koning Willem III staat bekend als een agressieve man die de grondwet aan zijn laars lapte en zijn leven in ledigheid sleet. De werkelijkheid was complexer: Willem III was bij vlagen een betrokken koning, met meer macht dan men doorgaans denkt.

Waar zijn grootvader en vader nog in het stadhouderlijk tijdperk waren geboren, was zijn koninklijke bestemming direct bekend. De opvoeding die daarbij hoorde, stempelde hem voor de rest van zijn leven. Van jongs af aan gedroeg hij zich heerszuchtig tegenover hofpersoneel en hoogwaardigheidsbekleders. Daar stond tegenover dat hij in het gezelschap van boeren en werklui hartelijk en innemend kon zijn.

Toen hij in 1849 koning werd, zag Willem zich geconfronteerd met de grootste staatsman en hervormer van zijn tijd, J.R. Thorbecke. Na een ongelijke strijd moest de vorst zich neerleggen bij de beperkingen die de grondwet van 1848 hem oplegde. Al bleef zijn politieke invloed groot, als koning bracht hij weinig tot stand. Zijn bedenkelijke reputatie dankt koning Willem III echter vooral aan zijn privéleven. Zijn mislukte eerste huwelijk en zijn openlijke buitenechtelijke verhoudingen deden zijn naam geen goed. Bovendien kwam tijdens zijn 41 jaar durende regering de arbeidersbeweging tot bloei, die van de monarchie weinig moest hebben. Uit die kringen kwam Willems bijnaam ‘Koning Gorilla’, die hem ook postuum bleef aankleven.

Dik van der Meulen brengt het leven in kaart van een tragische vorst wiens woedeaanvallen vaak werden gevolgd door spijtbetuigingen. Een opvliegende, weinig succesvolle koning aan wie niets menselijks vreemd was.

Add on Goodreads
8 reviews on Goodreads
37 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.73
0

De Boerenoorlog – Martin Bossenbroek

De boerenoorlog door Martin BossenbroekTitel: De Boerenoorlog
Uitgavedatum: November 2012
Genre:
Uitgever: Athenaeum
Pagina's: 613
ISBN13: 9789025369934

Oorspong van de Apartheid. Eerste mediaoorlog. Voorproefje van de 1ste en de 2de wereldoorlog. De Boerenoorlog (1899-1902) behoort tot de meest intrigerende conflicten in de moderne geschiedenis. Het verschil in status tussen supermacht Groot-Britannie en de 2 nietige Boeren republieken Transvaal en Oranje Vrijstaat, bewoond door afstammelingen van Nederlandse kolonisten, was bizar groot. Toch moesten de britten heel ver gaan om de oorlog te winnen, tot en met systematische tereur tegen de burgerbevolking.

De Boeren leken ten onder te gaan, als tragisch helden van een afgesloten tijdperk. Maar na het verlies van de oorlog wonnen ze de vrede. Ze herschiepen Zuid-Afrike in een land van blanke meesters en zwarte knechten. Na het einde van de apartheid werden de rollen omgedraaid. Opnieuw lijken de Boeren ten onder te gaan, nu als tragische schurken. Alle aanleding om terug te kijken op de oorlog die Zuid-Afrika verscheurde, tot op de dag van vandaag.

Add on Goodreads
47 reviews on Goodreads
510 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.16
0

‘Wij weten niets van hun lot’. Gewone Nederlanders en de Holocaust – Bart van der Boom

Wij weten niets van hun lot door Bart van der BoomTitel: 'Wij weten niets van hun lot'. Gewone Nederlanders en de Holocaust
Uitgavedatum: November 2012
Genre:
Uitgever: Boom
Pagina's: 534
ISBN13: 9789461058348

Wisten gewone Nederlanders in '40- '45 van de Holocaust? Het is een van de grote vragen van de Nederlandse geschiedenis. Tot de jaren zeventig luidde het algemeen geaccepteerde antwoord dat men het niet wist; de beschikbare informatie was fragmentarisch en inconsistent, de misdaad was onvoorstelbaar. Sindsdien groeide het vermoeden dat men het niet had willen weten; de slachtoffers wilden niet weten uit machteloosheid, de omstanders uit onverschilligheid. Dit is de nieuwe consensus: Nederland keek weg van de Holocaust. Maar is dat zo? In dit boek wordt aan de hand van 164 dagboeken voor het eerst precies gereconstrueerd wat men destijds hoorde, dacht en wist. De conclusie luidt dat gewone Nederlanders niet onverschillig stonden tegenover de vervolging, dat zij niet wisten dat de meeste gedeporteerden bij aankomst werden gedood en dat die onwetendheid de sleutel is tot een beter begrip van hun gedrag.

Add on Goodreads
5 reviews on Goodreads
36 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.36
0

Kameraad Baron – Jaap Scholten

Kameraad Baron door Jap ScholtenTitel: Kameraad Baron
Uitgavedatum: 2010
Genre:
Uitgever: Uitgeverij Contact
Pagina's: 422
ISBN13: 9789025431549

Niet lang nadat Nicolai Ceausescu op 25 december 1989 was geexecuteerd reed Jaap Scholten met zijn geliefde " zelf nazaat van een familie die tijdens het communisme tot de vervolgden behoorden - in een oude cabriolet over de Karpaten naar Boekarest om een oudoom te bezoeken die aldaar ambassadeur was. De voorwereldse schoonheid van Transsylvanie betoverde hem en hij keerde er steeds weer terug. Inmiddels woont Scholten 7 jaar in Boedapest en is hij getrouwd met een vrouw van Hongaarse afkomst. Toen hij enkele jaren geleden onderzoek deed naar de Transsylvaanse wouden, stuitte hij op het onwaarschijnlijke verhaal van de bijna uitgeroeide aristocratie en besefte dat hun geschiedenis niet los te zien is van de huidige stand van zaken in Oost Europa. Zijn liefde voor Centraal-Europa leidde tot het boek Kameraad Baron. Kameraad Baron verschijnt in oktober 2010. Daarnaast maakt Uitgeverij Contact het volledige oeuvre van Jaap Scholten leverbaar. Zijn verzamelde korte verhalen worden uitgegeven in een nieuwe serie genaamd De avonturen van Jaap Scholten. Zijn debuutroman Tachtig en De wet van Spengler verschijnen in midprice editie, evenals Heer en Meester. Jaap Scholten (Enschede, 1963) is schrijver van veelgeprezen romans als Tachtig en De wet van Spengler.

Add on Goodreads
32 reviews on Goodreads
189 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.75
0

Congo: een geschiedenis – David van Reybrouck

Congo door David van ReybrouckTitel: Congo: een geschiedenis
Uitgavedatum: January 1st 1970
Genre:
Uitgever: De Bezige Bij
Pagina's: 680
ISBN13: 9789023456636

Er is aan het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks een roeriger natie dan Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, dat barst van de grondstoffen die onontbeerlijk zijn in onze moderne tijd – én van de gruwelijke conflicten. Hoe kon de vroegere, relatief rustige kolonie van België, sinds 1960 onafhankelijk, zo veranderen? David Van Reybrouck beschrijft voor het eerst de verbijsterende geschiedenis van Congo, van ruim voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley tot en met de invloed van China in de laatste tien jaar en de recente economische crisis. Van 1885 tot 1908 werd het land bestierd door koning Leopold ii, die een fortuin verdiende met de exploitatie van rubber.

De kolonisatie door België in de periode van 1908 tot 1960 zorgde voor industrialisatie en infrastructuur, maar werd ook gekenmerkt door paternalisme, zo niet betutteling. De onverhoedse overgang van kolonie naar onafhankelijke staat rond 1960 is een adembenemend verhaal vol idealisme en gekonkel. Het nieuwe land stortte zich in een turbulent avontuur dat steeds wilder en chaotischer werd en na tweeëndertig jaar dictatuur onder Mobutu leidde tot een van de dodelijkste conflicten sinds de Tweede Wereldoorlog. Van Reybrouck baseert zich niet alleen op zeldzaam archiefmateriaal en baanbrekend onderzoek, maar vooral ook op honderden gesprekken die hij met Congolezen voerde.

Zijn ooggetuigen gaan van eeuwlingen tot kindsoldaten, van rebellenleiders tot smokkelaars, van ministers tot maniokverkoopsters. Hun verhalen heeft de auteur in zijn grote geschiedenis geïntegreerd.

Add on Goodreads
379 reviews on Goodreads
4,745 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.34
0

Weest manlijk, zijt sterk: Pim Boellaard (1903-2001) het leven van een verzetsheld – Jolande Withuis

Weest manlijk, zijt sterk van Jolande WithuisTitel: Weest manlijk, zijt sterk: Pim Boellaard (1903-2001) het leven van een verzetsheld
Uitgavedatum: November 2009
Genre:
Uitgever: De Bezige Bij
Pagina's: 382
ISBN13: 9789023427834

Pim Boellaard was een held – een verzetsheld en een held in de manier waarop hij zijn jaren in de zwaarste concentratiekampen doorstond. Tijdens zijn gevangenschap in het ‘Oranjehotel’ werd Boellaard als enige Nederlander ondervraagd door zowel Himmler als Heydrich en verbaasde hij deze hoge nazi’s door zijn standvastigheid. Hij zat drie jaar gevangen, onder andere in het Nacht und Nebel-kamp Natzweiler en in Dachau. Hoewel hij voluit een man was van God, Nederland en Oranje, prezen ook de communisten hem later voor de hulp en bemoediging die hij zijn medegevangenen had gegeven.
Na de oorlog bleef hij voor voormalige verzetsmensen een grote steun. Een openbare rol als ‘verzetsheld’ vervulde hij echter niet. Hij zette zijn succesvolle carrière als verzekeringsdirecteur voort. Aan de hand van zijn dagboeken, waarover de auteur kon beschikken, volgen we op de voet hoe Boellaard oorlog en gevangenschap doorstond, hoe hij als trouwe vriend van prins Bernhard de crises rond het koningshuis beleefde en hoe hij zijn ingrijpende oorlogservaringen verwerkte.

Add on Goodreads
6 reviews on Goodreads
57 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.12
0

Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland – Auke van der Woud

Een nieuwe wereld door Auke van der WoudTitel: Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland
Uitgavedatum: 2007
Genre:
Uitgever: Uitgeverij Prometheus Bv Vassallucci
Pagina's: 463
ISBN13: 9789035129832

Rond het midden van de negentiende eeuw begon de aanleg van nieuwe communicatie- en mobiliteitsnetwerken die Nederland veranderden. Ze zouden de ruimtelijke groei van het land structureel bepalen, inclusief het ontstaan van de Randstad, en de ontwikkeling van de regio's die 'vol' werden of die 'leeg' bleven. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd aangelegd, legde de basis voor onze massacommunicatie en massamobiliteit. Een belangrijke vraag in Een nieuwe wereld is: wat gebeurde er in mentaal opzicht met Nederland toen het na 1850 in enkele decennia een totaal nieuwe infrastructuur kreeg?
In Een nieuwe wereld gaat Auke van der Woud in op deze en vele andere vragen. Het is het definitieve boek over het ontstaan van het moderne Nederland.

Add on Goodreads
5 reviews on Goodreads
48 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.88
0

De eeuw van mijn moeder

De eeuw van mijn moeder door Maria JanssenTitel: De eeuw van mijn moeder
Uitgavedatum: September 6th 2018
Genre:
Uitgever: Uitgeverij Aspekt
Pagina's: 511
ISBN13: 9789463384612

De eeuw van mijn moeder gaat over de eeuw van Cornelia Johanna Kerkhof, een arbeidersdochter. Haar opleiding ging niet verder dan de lagere school en een vrije keuze voor een beroep was er voor vrouwen uit de arbeidersklasse niet. De wereld kwam het kleine arbeidershuisje niet binnen via radio of televisie. Zij heeft geleefd van 1905 tot 2006. Haar eeuw heeft sociale zekerheid gebracht en de mogelijkheden om je sociale klasse te ontstijgen. Alle onderwijsvoorzieningen staan nu open voor iedereen. De kleinkinderen van Cornelia Johanna kunnen studeren wat ze willen op basis van geschiktheid en niet op basis van hun afkomst. Vrouwen en arbeiders zijn geëmancipeerd. De Algemene Wet Gelijke Behandeling is in 1994 van kracht geworden. Discriminatie op alle gronden: ras, religie en seksuele geaardheid is in het Koninkrijk der Nederlanden verboden. De drie partners in het Koninkrijk regelen elk hun eigen interne aangelegenheden via een autonoom zelfbestuur. Homoseksuelen zijn gelijkgesteld aan heteroseksuelen: zij kunnen in het huwelijk treden en kinderen adopteren. De twintigste eeuw is de eeuw van emancipatie en dekolonisatie geworden. De eeuw van mijn moeder, gaat over een gewone familie in een eeuw van oorlogen, wederopbouw, crises en vooruitgang.

Add on Goodreads
6 reviews on Goodreads
11 ratings on Goodreads
Average Rating: 4.45
0

De verzuimcoördinator: Over beeld, afwezigheid, bedrog

De verzuimcoordinator van Nicole MontagneTitel: De verzuimcoördinator: Over beeld, afwezigheid, bedrog
Uitgavedatum: Juni 2018
Genre:
Uitgever: Wereldbibliotheek
Pagina's: 205
ISBN13: 9789028427600

Een man leidt een schaduwbestaan en wanneer zijn bedrog uitkomt, verlaat hij zonder enige uitleg zijn gezin. Daarna is niets meer wat het was. Wat is er nog waar van wat er geweest is? De geschiedenis moet herschreven worden. Maar hoe doe je dat wanneer je over onvoldoende informatie beschikt? Nicole Montagne gebruikt een persoonlijke ervaring voor een verhaal over kijken en zien. Ze stond er met haar neus bovenop en heeft het niet gezien. Hoe kon dat gebeuren? En in welke situaties is het nu bedrog, of juist een kunst om onzichtbaar te zijn? Zoals Montagne in enkele essays laat zien, was men daar indertijd in communistisch Europa bijvoorbeeld ijzersterk in. Kortom: kunnen we de ander wel kennen? En: binnen de beeldende kunst geldt niet zelden het adagium 'er staat niet wat er staat'. Maar wat staat er dan wel?

Add on Goodreads
1 reviews on Goodreads
6 ratings on Goodreads
Average Rating: 3.83
0