Anne de Jong

De dichter Ânne de Jong (1948) woont in de stad Groningen. Vanaf zijn jeugd heeft hij een zekere hang naar avontuur. Dat is terug te vinden in de gedichten van zijn debuutbundel  Nu we hier zijn  (2014). In zijn tweede bundel Kerven (2019) toont Ânne de Jong een wereld van uitzonderlijke krachten.

Lees nog iets meer over hem op epibreren.com

Share