De regen van Ionah – Santiago Pajares

De regen van Ionah Boek omslag De regen van Ionah
Santiago Pajares
Roman
Atlas Contact
2018 (oorspronkelijk 2011)
Paperback
235
Jacqueline Visscher


Ionah kent niets anders dan de eindeloze woestijn waarin hij al zijn hele leven leeft met zijn moeder. Zij heeft de wereld gekend zoals wij hem kennen, voordat het misging. Ze is zich er terdege van bewust dat Ionah, om te overleven als zij er niet meer is, alles zal moeten kunnen wat zij zich eigen heeft gemaakt, inclusief vechten,
hagedissenvallen zetten en de waterput inspecteren. Pajares schetst in deze moderne fabel de volwassenwording van een naïeve, wijze hoofdpersoon, die zijn barre maar veilige thuisbasis op zeker moment toch moet verlaten om naar anderen op zoek te gaan om te overleven.


Fraaie vertelling
“Zand. Zand zover het oog reikt.” De openingszin van De regen van Ionah van Santiago Pajares zet gelijk de toon. De omgeving is eenzaam en verlaten, er wil vrijwel niets groeien, het is droog en bebouwing is er niet. Het karakteriseert de leefomgeving van de hoofdpersoon Ionah en zijn moeder.

Lees verder