Zeeklacht – C. Buddingh’

Het water van de zee is altijd zout,
Hoe men de suikerpot ook mag hanteren,
Geagiteerd over het strand marcheren,
Terwijl de wind de brandingkoppen krauwt;
Een borstbeeld hakken uit scheepstimmerhout,
Des nachts, in droom, met meerminnen verkeren,
Tarbot fileren of Neptuin vereren:
Het water van de zee is altijd zout.

Lees verder

Share

Kloppen SVP – C. Buddingh’

van september ’35 tot juni ’38
studeerde ik middelbaar engels a.
de lessen werden gegeven
in het gymnasium
aan de laan van meerdervoort te den haag.
het was een zich deftig voordoend gebouw:
de stortbak van de wc
had dan ook twee deftige trekkers,
er hing een stukje ivoorkarton naast
waarop in deftige drukletters stond:
“voor grote spoeling gebruike men de lange trekker
voor kleine spoeling gebruike men de korte trekker”
een vermoedelijk iets minder deftig
iemand had eronder geschreven:
“in geval van twijfel wende men zich tot de rector”

moraal: ga niet bij het onderwijs,
en als u toch bij het onderwijs gaat
word dan liever geen rector

Share